Welcome to Chargers.am

1000+ ապրանքատեսակ լիցքավորիչների ամենամեծ օնլայն խանութում

Կատարել գնումներ

Welcome to Chargers.am

Հարթելով Հայաստանի էլեկտրամոբիլային ապագան սկսած 2019թ․-ից

start shopping

Welcome to Chargers.am

Տեղադրում, վերանորոգում, սպասարկում և ավելին

start shopping

Welcome to Chargers.am

Գտեք ամենահարմար վայրը և այցելեք մեզ

start shopping

Welcome to Chargers.am

Զինծառայողների և պատերազմական գործողությունների մասնակիցների համար մշտական զեղչ 5% *

start shopping
Welcome to Chargers.am

1000+ ապրանքատեսակ լիցքավորիչների ամենամեծ օնլայն խանութում

Welcome to Chargers.am

Հարթելով Հայաստանի էլեկտրամոբիլային ապագան սկսած 2019թ․-ից

Welcome to Chargers.am

Տեղադրում, վերանորոգում, սպասարկում և ավելին

Welcome to Chargers.am

Գտեք ամենահարմար վայրը և այցելեք մեզ

Welcome to Chargers.am

Զինծառայողների և պատերազմական գործողությունների մասնակիցների համար մշտական զեղչ 5% *

Welcome to Chargers.am

Electric cars are the future for real this time

Որակյալ տեխնիկա աշխարհահռչակ արտադրողներից

Giving more and being more, success is achievable with some understanding of what to do, some and execution

Իրական երաշխիք մինչև 3 տարի

Giving more and being more, success is achievable with some understanding of what to do, some and execution

1000+ ապրանքատեսակ

Giving more and being more, success is achievable with some understanding of what to do, some and execution

Տեղադրման որակյալ ծառայություն

Giving more and being more, success is achievable with some understanding of what to do, some and execution

Մասնագիտացված սպասարկման կենտրոն

Giving more and being more, success is achievable with some understanding of what to do, some and execution

5+ տարվա առաջատար փորձ

Giving more and being more, success is achievable with some understanding of what to do, some and execution

Best featured

Featured Items

Go to shop

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

Օնլայն խանութ Go to shop
Best featured

Ծառայություններ

Վերանորոգման ծառայություն

Վերանորոգման ծառայություն ԷՄ լիցքավորիչների սպասարկման պրեմիում կենտրոն հանդիսացող Chargers.am-ը Հայաստանում առաջին և միակ սպասարկման կենտրոնն է, որը նվիրված է բացառապես ԷՄ լիցքավորիչների պրոֆեսիոնալ սպասարկմանը: Անցած տարիների ընթացքում մեր կենտրոնում է սպասարկվել 3000-ից ավել հաճախորդ՝ մեզ վստահելով իրենց սարքավորումների սովորական ստուգումից և մանրակրկիտ փորձարկումից մինչև բարդ վերանորոգման աշխատանքներ․․․

Կարդալ ավելին

We are known for genuine services

Տեղադրման ծառայություն

Մենք սահմանել ենք Ոսկե ստանդարտ ԷՄ լիցքավորիչների տեղադրման գործում։ Մեր տեղադրման թիմը ունի Հայաստանում տարատեսակ լիցքավորման սարքերի և կայանների տեղադրման ամենամեծ փորձը՝ վերջին հինգ տարում իրականացնելով ավելի քան 1000 հաջող տեղադրում հանրապետության ողջ տարածքում: Ձևավորվելով Plug.am իր ժամանակի համար աննախադեպ նախագծի ընթացքում՝ մեր թիմը հարուստ գիտելիքն…

Կարդալ ավելին

We are known for genuine services

1M

User statisfaction

1M

User statisfaction

We know this in our gut, but what can we do about it? How can we motivate ourselves? One of the most difficult aspects of achieving success is staying motivated over the long haul.

Go to shop
Best featured

Մեր պորտֆոլիոյի բրենդները

Go to shop
Best featured

Օրինակներ մեր վերջին նախագծերից

Go to shop
Go to shop
New technology

Electric car feature

Charging Station

Making a decision to do something – this is the first step. We all know that nothing moves until someone.

Fast Charging

Having clarity of purpose and a clear picture of what you desire, is probably the single most important.

Charge At Home

There are basically six key areas to higher achievement. Some people will tell you there are four while others.

Charging Station

Making a decision to do something – this is the first step. We all know that nothing moves until someone.

Fast Charging

Having clarity of purpose and a clear picture of what you desire, is probably the single most important.

Charge At Home

There are basically six key areas to higher achievement. Some people will tell you there are four while others.

Rapid Charging

Giving more and being more, success is achievable with some understanding of what to do, some and execution

Charge Point Stations

Making a decision to do something – this is the first step. We all know that nothing moves until someone.

Charging Timer

Having clarity of purpose and a clear picture of what you desire, is probably the single most important.

New technology

About our partners

Partner 1

Chargers.am is currently the biggest e-mobility retailer in Armenia that offers a wide selection of the latest models of charging equipment for a variety of uses. You will surely get what you need! Chargers.am is currently the biggest e-mobility retailer in Armenia that offers a wide selection of the latest models of charging equipment for a variety of uses. You will surely get what you need! Chargers.am is currently the biggest e-mobility retailer in Armenia that offers a wide selection of the latest models of charging equipment for a variety of uses. You will surely get what you need!

Partner 2

Chargers.am is currently the biggest e-mobility retailer in Armenia that offers a wide selection of the latest models of charging equipment for a variety of uses. You will surely get what you need! Chargers.am is currently the biggest e-mobility retailer in Armenia that offers a wide selection of the latest models of charging equipment for a variety of uses. You will surely get what you need! Chargers.am is currently the biggest e-mobility retailer in Armenia that offers a wide selection of the latest models of charging equipment for a variety of uses. You will surely get what you need!

Partner 3

Chargers.am is currently the biggest e-mobility retailer in Armenia that offers a wide selection of the latest models of charging equipment for a variety of uses. You will surely get what you need! Chargers.am is currently the biggest e-mobility retailer in Armenia that offers a wide selection of the latest models of charging equipment for a variety of uses. You will surely get what you need! Chargers.am is currently the biggest e-mobility retailer in Armenia that offers a wide selection of the latest models of charging equipment for a variety of uses. You will surely get what you need!

Friendly service with more benefits

You directly benefit nature

I truly believe Augustine’s words are true and if you look at history you know it is true. There are many people in the world with amazing talents who realize only a small percentage of their potential. We all know people who live this truth.

Now go push your own limits and succeed!

Success is something of which we all want more.

Most people believe that success is difficult.

Give yourself the power of responsibility.

Title

Some paragraph

Title

Some paragraph

Title

Some paragraph

Title

Some paragraph

Recent Articles

Recent articles and news

Testimonials

What to say about the client

I truly believe Augustine’s words are true and if you look at history you know it is true. There are many people in the world with amazing talents who realize only a small percentage of their potential. We all know people who live this truth.

John Smith
Advisor

I truly believe Augustine’s words are true and if you look at history you know it is true. There are many people in the world with amazing talents who realize only a small percentage of their potential. We all know people who live this truth.

John Smith
Advisor

I truly believe Augustine’s words are true and if you look at history you know it is true. There are many people in the world with amazing talents who realize only a small percentage of their potential. We all know people who live this truth.

John Smith
Advisor
~30 000

տոննա խնայված CO2 արտանետում

~1 000 000

ծառ է անհրաժեշտ CO2-ի նման ծավալ կլանելու համար

2 000+

լիցքավորիչ է վերանորոգվել՝ կրճատելով թափոնները

~1000կգ

վերամշակված թուղթ

10 000+

տոննա խնայված նավթ